Thursday, February 6, 2014

Supernova SN 2014 J in Messier 82

SN 2014 J observed on 2-nd of February , 22:00 UT ,125mm F/7 Dobsonian,144 x / Radian 6mm ocular
SN 2014 J observed on 4-th of February ,21:00 UT ,125mm Dobsonian , 68 x /Simetric Solid 12,8 mm ocularSN2014J observed on 15-th of February 2014 ,125 mm Dobsonian ,144 x /Tele Vue Radian 6mm